SITGES DIGITAL és el titular del web sitgesdigital.cat (d’ara endavant “Portal”) i el posa a disposició dels usuaris per fer més accessibles les informacions relatives a Sitges per difondre les notícies, els serveis i les activitats que ofereix, tot fomentant, així mateix, la generació de nous coneixements.

1.- USUARIS DEL PORTAL
L’usuari del portal podrà accedir a les informacions que SITGES DIGITAL li ofereix sense que sigui necessari registrar-se com a usuari del portal.

2.- CONTINGUTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts que es troben en aquest portal, incloent-hi els textos, les fotografies, els arxius descarregables de text, so i vídeo, en qualsevol dels formats disponibles, són propietat de SITGES DIGITAL, o de l’organisme, entitat, o particular que hagués autoritzat la seva publicació, fruit de la col·laboració en la difusió en aquesta publicació.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal, el seu codis font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de Sitges Digital i, per tant, correspon a Sitges Digital l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

3.- USOS PERMESOS
S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del Portal només si es compleixen les condicions següents:

  • Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats del Portal.
  • Que cap dels continguts relacionats amb el Portal siguin modificats de cap manera.
  • Que es faci només per obtenir la informació per a l’ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació. En aquest cas s’haurà de comunicar prèviament a SITGES DIGITAL a través de correu electrònic info@sitgesdigital.cat.

4.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS PER L’ÚS DEL PORTAL
Tant l’accés al Portal com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l’usuari. SITGES DIGITAL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.

SITGES DIGITAL no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (“hardware” i “software”), o als fitxers o documents que s’hi emmagatzemin, com a conseqüència de:

  • La presència de virus a l’ordinador que utilitzi l’usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal.
  • Un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar el portal, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

Correu electrònic: info@sitgesdigital.cat