Exterior de l’escola Miquel Utrillo / Aleix Ramírez

La Junta de Govern Local ha aprovat, dijous al matí la realització de les obres de la coberta de l’edifici de direcció de l’escola Miquel Utrillo. La Junta ha donat compte, a més, d’un altre projecte en el marc de l’ensenyament, la signatura del conveni amb la Generalitat pel qual es van lliurar dispositius tecnològics a l’alumnat durant el confinament. 

La Junta ha aprovat també concedir la subvenció anual al Consorci per a la Normalització Lingüística per a l’any 2020 per import de 18.906,64€ i donar compte de la subvenció atorgada el 2019 a l’Associació teatral Els Pastorets de Sitges.

La relació d’acords aprovats avui són: 

1- El Govern aprova el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament pel qual es van lliurar dispositius tecnològics a l’alumnat durant el confinament i en el marc del Pla d’Acció: Centres educatius en línia. 

2- El Govern aprova tirar endavant el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament relatiu a les obres de substitució de la coberta de l’edifici de direcció de l’escola Miquel Utrillo.

3- El Govern aprova la justificació de la subvenció a l’Associació teatral Els Pastorets de Sitges per a la difusió de les tradicions populars de l’any 2019.

4- El Govern aprova continuar amb l’aportació anual al Consorci per a la Normalització Lingüística per l’any 2020 per import de 18.906,64€

5- El Govern aprova la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura definitiva de les següents places d’acord amb l’aprovació de l’oferta pública 2017 i 1018 i creació de borsa de treball corresponents per substitucions, per cobrir necessitats de personal no permanent que es produeixin, mitjançant el sistema de concurs-oposició de l’àmbit de serveis essencials d’organització, atenció directa al ciutadà, serveis socials i educació. 

6- El Govern aprova l’autorització de comptabilitat d’una treballadora de l’Ajuntament.

7- El Govern aprova inicialment el projecte constructiu per a la reconducció de les aigües residuals del municipi cap a l’emissari submarí.

8- El Govern aprova corregir l’errada “material” del primer punt de la part resolutiva de la llicència d’obra major concedida per la Junta de Govern Local en data 5 de febrer del 2020 corresponent a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Malvasia 6-8.