Exterior de l’arxiu municipal / Ajuntament de Sitges

L’Arxiu Històric Municipal de Sitges es prepara per adaptar-se a la transformació digital del servei i oferir un catàleg en línia. El projecte contempla una primera fase per fer l’inventari de la documentació de l’arxiu amb un nou programari de gestió documental i quan estigui enllestit, en un pla de treball que s’establirà més endavant, es concretarà les prioritats en la digitalització de la documentació.

En una segona fase es farà la catalogació i digitalització de l’arxiu històric que permetrà en un futur es pugui consultar el fons documental a internet tant per als investigadors com per a la ciutadania en general. El fons està format principalment per documents, fotografies, objectes històrics, cartells i plànols, entre d’altres materials.

Per dur a terme l’adaptació, el servei està tancat fins al mes de novembre i només s’atén al públic un dia a la setmana mitjançant cita prèvia. Mentre duri el procés, la ciutadania pot fer peticions de consulta de documentació mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament.

Es preveu que el procés d’inventariar tot l’Arxiu finalitzi al novembre i a partir d’aleshores es començarà a posar ordre en la catalogació i la digitalització de la catalogació establerta en el Pla de Treball. Tot i que el procés de digitalització de documents a l’Arxiu va començar ja fa anys, ara es vol donar un gran impuls a aquest projecte, en el qual treballaran principalment l’arxiver municipal amb el suport del Servei de Cultura i el departament de Govern Obert i Tecnologia.

Durant aquest procés també es revisarà el reglament de l’Arxiu amb propostes de millora i adaptades al canvi previst, així com un inventari en el qual es relacioni tota la documentació que hi ha a l’arxiu i la ubicació de la mateixa.

La transformació digital culminarà amb la posada en funcionament d’un programari informàtic on estigui tot l’inventari de l’Arxiu i facilitar l’accés de la informació a la ciutadania. Un cop finalitzi el procés, es preveu que s’hi afegeixi tota la documentació digitalitzada.